• slidebg1
    Lokalna Grupa Działania | Ziemia Łęczycka
    Gmina Grabów
    Gmina Daszyna
    Gmina Łęczyca
    Gmina Miasto Łęczyca

Aktualności

Kalendarz wydarzeńNajbliższe wydarzenia

<

Zarząd

Prezes Zarządu: Mirosław Ryśkiewicz

Zastępca Prezesa: Monika Kilar-Błaszczyk

Członek Zarządu: Zbigniew Wojtera

Skarbnik Zarządu: Jacek Rogoziński

Sekretarz Zarządu: Tomasz Pietrzak

Członkowie LGD

Zbigniew Wojtera

Grzegorz Zduńczyk

Beata Malarska

Dariusz Zalewski

Mariusz Gralewski

Justyna Pichalak

Mirosław Ryśkiewicz

Barbara Wełnicka

Łukasz Wieczorkiewicz

Michał Sobiński

Krzysztof Ogórek

Tomasz Pietrzak

Rafał Rosiński

Piotr Krajewski

Andrzej Krzyżaniak

Stefan Pacholczyk

Aleksandra Szczepaniak – Smulczyk

Jacek Rogoziński

Ewa Olczak

Magdalena Szczepaniak

Pacholski Jarosław

Violetta Wieczorkowska

Ewa Frontczak

Monika Kilar - Błaszczyk

Krzysztof Urbański

Martyna Wysocka

Krzysztof Graczyk

Monika Twardowska

Anna Straszewska

Rada Stowarzyszenia LGD

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Sektor

1. Monika Twardowska Przewodniczący Rady Publiczny

2. Krzysztof Ogórek Zastępca przewodniczącego Rady Gospodarczo/Publiczny

3. V ioletta Wieczorkowska Członek Rady Publiczny

4. Grzegorz Zduńczyk Członek Rady Gospodarczy

5. Ewa Olczak Członek Rady Gospodarczy

6. Anna Straszewska Członek Rady Mieszkaniec

7. Ewa Frontczak Członek Rady Mieszkaniec

8. Beata Malarska Członek Rady Społeczny

9. Barbara Wełnicka Członek Rady Mieszkaniec

10. Martyna Wysocka Członek Rady Mieszkaniec

 

 


Harmonogram Spotkań

Gmina Łęczyca 18.08.2015
Gmina Daszyna 19.08.2015
Gmina Grabów 20.08.2015
Gmina Miasto Łęczyca 21.08.2015

Gmina Łęczyca, Chrząstówek, OSP w Chrząstówku 24.09.2015, godz. 17:00
Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta w Łęczycy 25.09.2015
Gmina Daszyna, Urząd Gminy w Daszynie 25.09.2015, godz. 9:00-11:00

W ramach dnia otwartego w LGD, zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
dn. 18.12.2015 w godz. 8:00-16:00 w Biurze LGD

Ankieta

Lokalna Strategia Rozwoju

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem celów i wskaźników do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. Poniżej zamieszczony został formularz, za pomocą którego można przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje na adres: lgdleczyca@wp.pl. Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy. Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00.

Formularz

Cele i wskaźniki

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem: Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. Poniżej zamieszczona została ankieta, za pomocą której można przesłać swoje sugestie i uwagi na adres: lgdleczyca@wp.pl. Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00.

Ankieta

Plan komunikacji


Najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Łęczycka" planowane jest na dzień 06 marca 2018 roku, na godz. 16:00.

Drugi termin spotkania to 06.03.2018 godz. 16:30.

Walne Zebranie odbędzie w Urzędzie Miasta w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.


 

Adres

Plac Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca

Adres do korespondencji

Plac Tadeusza Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca

Adres e-mail: lgdleczyca@wp.pl

Nr telefonu: 508 115 897

Biuro otwarte dla interesantów od poniedziałku do piątku
w godz.  9:00 - 15:00