Konsultacje Społeczne

22.03.2016 11:49

Harmonogram Spotkań

Gmina Łęczyca 18.08.2015
Gmina Daszyna 19.08.2015
Gmina Grabów 20.08.2015
Gmina Miasto Łęczyca 21.08.2015

Gmina Łęczyca, Chrząstówek, OSP w Chrząstówku 24.09.2015, godz. 17:00
Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta w Łęczycy 25.09.2015
Gmina Daszyna, Urząd Gminy w Daszynie 25.09.2015, godz. 9:00-11:00

W ramach dnia otwartego w LGD, zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
dn. 18.12.2015 w godz. 8:00-16:00 w Biurze LGD

Ankieta

Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących analizy SWOT obszaru LGD "Ziemia Łęczycka". Ankietę można wypełniać od 1.12.2015 do 8.12.2015

Prezentujemy wyniki ankiet dotyczących analizy SWOT obszaru LGD "Ziemia Łęczycka". Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i je uzupełnili.

Lokalna Strategia Rozwoju

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem celów i wskaźników do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. Poniżej zamieszczony został formularz, za pomocą którego można przesłać swoje ewentualne uwagi i propozycje na adres: lgdleczyca@wp.pl. Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy. Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00.

Formularz

Cele i wskaźniki

LGD ,,Ziemia Łęczycka” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, dzięki której mieszkańcy obszaru naszych gmin: Łęczyca, Grabów, Daszyna oraz Miasto Łęczyca, będą mogli skorzystać z funduszy europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem: Plan komunikacji do LSR na lata 2016-2022. Projekt jest wynikiem dotychczasowych prac Grupy Roboczej. Poniżej zamieszczona została ankieta, za pomocą której można przesłać swoje sugestie i uwagi na adres: lgdleczyca@wp.pl. Czekamy również na opinie w biurze LGD w Łęczycy. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Termin przesyłania: do 17 grudnia 2015 r. do godziny 12:00.

Ankieta

Plan komunikacji