Walne Zebranie Członków

22.03.2016 11:50

Najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Ziemia Łęczycka" planowane jest na dzień 06 marca 2018 roku, na godz. 16:00.

Drugi termin spotkania to 06.03.2018 godz. 16:30.

Walne Zebranie odbędzie w Urzędzie Miasta w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.