Nabory 2018

23.05.2018 10:42

Ogłoszenie Nabory 2018

Ogłoszenie o naborze nr 1: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze nr 2: Rozwój działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 3: Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioski i formularze niezbędne do naborów

Kryteria wyboru operacji

I Załącznik do ogłoszenia o naborze_Rozwój_infrastruktury_turystycznej,_rekreacyjnej_lub_kulturalnej_doc

II Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze Formularz uzasadnienia spełnienia kryterium_Rozwoj_dzialalnosci_gospodarczej_doc

II Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze zatrudnienie osoby z gr. defawozyz._Rozwoj_dzialalnosci_gospodarczej_doc

II Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze Zobowiazania_wnioskodawcy_Rozwoj_dzialalnosci_gospodarczej_doc

III Załącznik nr 1 nabór - formularz_Podejmowanie_dzialalnosci_doc

III Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze zatrudnienie osoby z gr. defaworyzowanej_Podejmowanie_dzialalnosci_doc

III Załącznik nr 3_Oświadczenie wnioskodawcy o braku zatrudnienia_Podejmowanie_dzialalnosci_doc

Załącznik do ogłoszenia o naborze_Uzasadnienie_spełnienia_kryterium_doc

Załacznik do ogłoszenia o naborze_Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych_pdf

Załacznik do ogłoszenia o naborze_Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych_doc

Księga wizualizacji i logotypy