Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

22.03.2016 11:50

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka” zgodnie z § 16 ust.1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łęczycka”, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019r. /wtorek/ o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14