Nabory 2019

Rozwój działalności gospodarczej

10.12.2019 16:20

 

 1. OGŁOSZENIE
 2. Kryteria wyboru operacji
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Zobowiązania wnioskodawcy
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej
 6. Wnioski i formularze niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie:

 

 Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów - ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej - uzyskuje wyższe miejsce na liście.


Projekt grantowy, „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, obejmujący zadania: „Zrealizowanie operacji obejmujących wyposażenie obiektów mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego”

09.12.2019 14:45

 

 1. OGŁOSZENIE
 2. Wniosek – generator znajduje na stronie
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu
 4. Procedura obsługi wniosków o przyznanie pomocy dla działania; projekty grantowe
 5. Ktyteria wyboru operacji
 6. Formularz wniosku o powierzenie grantu
 7. Formularz wniosku o rozliczenie grantu
 8. Wzór umowy o powierzenie grantu
 9. Wzór sprawozdania z realizacji umowy o powierzenie grantu

 

Kolejność na liście: Informujemy, że zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów - ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej - uzyskuje wyższe miejsce na liście.