Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

22.03.2016 11:43

<

Zarząd

Prezes Zarządu: Mirosław Ryśkiewicz

Zastępca Prezesa: Monika Kilar-Błaszczyk

Członek Zarządu: Mariusz Gralewski

Skarbnik Zarządu: Jacek Rogoziński

Sekretarz Zarządu: Tomasz Pietrzak

Członkowie LGD

Grzegorz Zduńczyk

Beata Malarska

Dariusz Zalewski

Mariusz Gralewski

Justyna Pichalak

Mirosław Ryśkiewicz

Michał Sobiński

Łukasz Wieczorkiewicz

Krzysztof Ogórek

Tomasz Pietrzak

Rafał Rosiński

Piotr Krajewski

Andrzej Krzyżaniak

Stefan Pacholczyk

Aleksandra Szczepaniak – Smulczyk

Jacek Rogoziński

Ewa Olczak

Magdalena Szczepaniak

Pacholski Jarosław

Violetta Wieczorkowska

Ewa Frontczak

Monika Kilar - Błaszczyk

Krzysztof Urbański

Martyna Wysocka

Krzysztof Graczyk

Monika Twardowska

Anna Straszewska

Rafał Witosławski

Marzena Kaczmarek

Renata Śliwka

Zbigniew Sobczyński

Wioleta Kaczmarek

Monika Tomczak

Agnieszka Żebrowska

Kazimierz Małecki

Jan Śnieżek

Edward Banasik

Jarosław Piaskowski

Włodzimierz Sroczyński

Adam Kujawa

Joanna Kowalczewska

Małgorzata Gajda

Jerzy Zajma

Stanisław Pawlak

Krystyna Pawlak

Małgorzata Raczkiewicz

Adam Kowalczewski

Wojciech Zdziarski

Mariusz Pawłowski

Olga Konarska

Marcin Pijewski

Józef Drozdowski

Małgorzata Łazińska

Paweł Pawłowski

Renata Olczak

Beata Komorowska

Wioletta Bauer

Grażyna Majchrzak

Anna Frątczak

Wojciech Czaplij

Mariusz Jaszczak

Justyna Jaszczak

Anna Graczyk

Konrad Twardowski

Ewelina Niciak - Kaftan

Aleksandra Gniazdowska - Pucek

Sebastian Zaborowski

Paweł Kulesza

Janusz Jagodziński

Sylwia Doniak

Krzysztof Lipiński

Paulina Olczak

Cezariusz Twardowski

Elżbieta Marek

Krzysztof Joachimiak

Piotr Skowroński

Sławomir Łuczak

Anna Pawlak - Sochacka

Tomasz Olczyk

Patrycja Chwiała

Krzysztof Chwiała

Roman Szczech

Emilia Szczech

Elżbieta Niciak

Roman Niciak

Marcin Dębski

Rafał Krzyżaniak

Anna Kaczmarek

Grażyna Góra

Janusz Góra

Aleksandra Michalak

Joanna Górska

Agata Fornalczyk

Włodzimierz Starzyński

Sławomir Łuczak

Rada Stowarzyszenia LGD

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Sektor

1. Monika Twardowska Przewodniczący Rady Publiczny

2. Krzysztof Ogórek Zastępca przewodniczącego Rady Gospodarczo/Publiczny

3. V ioletta Wieczorkowska Członek Rady Publiczny

4. Grzegorz Zduńczyk Członek Rady Gospodarczy

5. Ewa Olczak Członek Rady Gospodarczy

6. Anna Straszewska Członek Rady Mieszkaniec

7. Ewa Frontczak Członek Rady Mieszkaniec

8. Beata Malarska Członek Rady Społeczny

9. Małgorzata Łazińska Członek Rady Mieszkaniec

10. Martyna Wysocka Członek Rady Mieszkaniec