Warsztaty refleksyjne

01.02.2019 18:02

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” serdecznie zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020, który odbędzie się:
22 lutego 2019 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, sala konferencyjna

 Zarząd Stowarzyszenia

 

Planowane spotkanie jest obowiązkową formą ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a wypracowane wnioski będą dotyczyć naszych działań, bieżących problemów i sugerowanych zmian.

Serdecznie zapraszamy  

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w na adres: biuro@lgd-ziemialeczycka.pl  lub telefonicznie: 510 003 595, 508 115 897  do dnia 19 02.2019 r.

 

                                                Z poważaniem

                                                                               Prezes Zarządu Mirosław Ryśkiewicz