Aktualności

Zaproszenie na szkolenia

31.10.2019 11:59

Kliknij i pobierz: Formularz Uczestnika Szkolenia Beneficjent

Kliknij i pobierz: Formularz Uczestnika Szkolenia Infrastruktura

Kliknij i pobierz: Formularz Uczestnika Szkolenia Grantobiorca

 

 

 

Kliknij i pobierz: Formularz Uczestnika Szkolenia Rada


Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmiana kryteriów

17.10.2019 15:43


Podpisanie umowy na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Besiekierach, gm. Grabów.

08.10.2019 16:40

W dniu 18 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w wysokości 60 448,00 zł otrzymała Gmina Grabów, znajdująca się na terenie obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”. W ramach podpisanej umowy Gmina Grabów realizować będzie operacje pod tytułem „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekiery, gm. Grabów.